StBiSl a Knižnica PBI v Ríme

snimka-obrazovky-2016-12-06-o-13-55-14Od decembra 2016 sú všetky čísla ročeniek Studia Biblica Slovaca ako aj slovenského vedeckého biblického časopisu Studia Biblica Slovaca súčasťou rozsiahleho katalógu knižnice Pápežského Biblického Inštitútu v Ríme. Týmto spôsobom sa časopis StBiSl dostáva bližšie nielen k slovenským študentom na PBI a na ostatných pápežských univerzitách v Ríme, ale jeho príspevky budú môcť oceniť i vedeckí bádatelia biblistiky z celého sveta. Redakcia StBiSl vyjadruje nádej, že sa takto výsledky výskumu slovenských a českých biblistov stanú súčasťou širšieho biblického dialógu.

This entry was posted in Oznamy. Bookmark the permalink.