Profil ideálneho vládcu v helenistickom svete – Rím

V dňoch 9. – 10. 11. 2022 sa na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme konala medzinárodná konferencia na tému “A Profile of an Ideal Ruler in the Hellenistic World” (Profil ideálneho vládcu v helenistickom svete). Osobitosťou konferencie bol jej zámer pojať túto špecifickú a veľlmi kompelxnú problematiku z interdisciplinárnej perspektívy, t. j. nielen z biblického pohľadu. Z toho dôvodu bola konferencia rozčlenená na sekcie, z ktorých každá reflektovala tematiku z odlišnej chronologickej i disciplinárnej perspektívy (Egyptológia, staroveký Blízky východ a akkadčina, staroveké Grécko, židovský helenizmus a Septuaginta). Prednášajúcimi boli odborníci z rôznych svetových univerzít (Anglicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko). Svoje zastúpenie mal aj biblický svet zo Slovenska. Program konferencie je dostupný tu. Viac sa o konferencii môžete dočítať v pripravovanom čísle Studia Biblica Slovaca 14/2 (2022).

This entry was posted in Aktuality, Správy. Bookmark the permalink.