Prof. František Trstenský biskupom

prof. František Trstenský
prof. František Trstenský

Pápež František vymenoval 8. 9. 2023 prof. dp. Františka Trstenského, farára a dekana v Kežmarku a okrem iného i člena redakčnej rady časopisu Studia Biblica Slovaca za nového spišského biskupa. Biskupská vysviacka a uvedenie do úradu Mons. Františka Trstenského sa uskutočnili v sobotu 21. októbra 2023 v Katedrále svätého Martina v Spišskej Kapitule. Novému biskupovi vyprosujeme Božie požehnanie a srdečne mu prajeme, aby naďalej ohlasoval vytrvalo Božie slovo a viedol jemu zverený ľud k pravde a k posilňovaniu kresťanského spoločenstva.

This entry was posted in Správy. Bookmark the permalink.