Pripravované StBiSl 12 (1/2020)

Novopripravované júnové číslo StBiSl 12 (1/2020) prinesie päticu štúdií uznávaných odborníkov na Sväté písmo a staroveké jazyky. Štyri odborné exegetické články sú v anglickom jazyku a spadajú do jednej tematickej roviny zaoberajúcej sa postavami z korpusu tzv. Skorších prorokov v SZ a ich recepciou v NZ. Štúdia v slovenskom jazyku sa venuje starovekej alegorickej exegéze.

This entry was posted in Časopis, Oznamy. Bookmark the permalink.