Oxford Hebrew Bible zatiaľ len v ukážkach

OHBOd oficiálneho zverejnenia projektu “The Oxford Hebrew Bible” (OHB, 2008) boli dosiaľ publikované príklady len niektorých biblických kníh (8) tohto – v poradí už tretieho paralelne k ostatným dvom prebiehajúcim projektom (HUBP, BHQ) – kritického vydania Hebrejskej Biblie. V súčasnosti zverejnené príklady biblických textov OHB dávajú už teraz predzvesť unikátneho, vysoko pre vedecký biblický svet prínosného prvého eklektického kritického vydania hebrejského textu Starého zákona. 
Internetová stránka OHB projektu i s elektronickými ukážkami do tohto času publikovaných textov ôsmich biblických kníh je k dispozícii každému čitateľovi Svätého písma, zvlášť akademickej obci i študentom teologických disciplín a biblických vied. Viac na: http://ohb.berkeley.edu/samples.htm

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.