Nový rektor PBI so slovenskými “koreňmi”

Nuovo_rettore

M. F. Kolarcik SJ (vľavo) na audiencii s pápežom Františkom (apríl 2014)

Pápež František nominoval do funkcie nového rektora Pápežského Biblického Inštitútu v Ríme. Od septembra 2014 v období troch rokov ho povedie Michael Francis Kolarcik SJ.

Dp.  Michael Francis Kolarcik zo Spoločnosti Ježišovej sa narodil v Kanade, ale – ako jeho priezvisko prezrádza – zdedil po svojich rodičoch i slovenské korene. Spolu s Petrom Dubovským SJ, dekanom Fakulty biblických vied na PBI v Ríme, vedenie PBI v Ríme takto dostalo tak povediac slovenský “nádych”.

M. F. Kolarcik SJ pôsobil istý čas i na Slovensku. V rámci cyklu biblicko-teologických prenášok “Kňaz včera a dnes” v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badín v roku 2010, osobne predniesol svoju prednášku na tému “Kňazstvo v Starom zákone: stav a proces” uverejnenú i v Zborníku Kňaz včera a dnes (Repko, J. – Štrba, B. et al.: Kňaz včera a dnes. Biblicko-teologické prednášky (Studia Xaveriana III.) Kňazský seminár sv. Františka Xaverského: Badín, 2010, 130-134.

Redakcia StBiSl úprimne blahoželá dp. M. F. Kolarcik SJ k jeho zvoleniu do funkcie rektora PBI v Ríme a zároveň mu želá veľa úspechov.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.