Noví držitelia Ceny Jozefa Búdu

Jozef Búda

Redakcia vedeckého biblického časopisu Studia Biblica Slovaca (StBiSl) po šiestykrát udelila Cenu Jozefa Búdu (CJB). Z množstva nominovaných odborníkov a odborníčok v oblasti biblickej exegézy sa za obdobie 2021 – 2022 stali laureátmi Mons. prof. ThBibl. Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD. a PD SSL., SOAL, Peter Juhás, PhD. et PhD. Vyhlásenie držiteľov CJB 2020 – 2021 sa uskutočnilo v Nedeľu Božieho Slova, 22. januára 2023. Životopisnú tvorivú biblickú črtu dvoch nových laureátov predstavili ich dvaja kolegovia prof. ThDr. František Trstenský, PhD. a doc. ThDr. Juraj Feník, PhD.

This entry was posted in Aktuality, Cena Jozefa Búdu, Správy. Bookmark the permalink.