Nové číslo už v tlači

Nové číslo časopisu StBiSl 2 (1/2010) sa objaví už čoskoro. Podstatnú časť budú tvoriť dve štúdie. Jozef Jančovič skúma dejinný vývoj Aronovských a levitských kňazov (s. 1-12). Júliu Pavlíček podrobne skúma zasa podobenstvo o poklade v poli, v Tomášovom evanjeliu (s. 14-55).

This entry was posted in Časopis / Journal, Oznamy. Bookmark the permalink.