Expert na Ježišove jazyky

Massimo Pazzini OFM

V dňoch 10.-17.4.2013 navštívi Slovensko prof. Massimo Pazzini, expert na Ježišove jazyky – Aramejčinu a Hebrejčinu. Pôvodom Talian, povolaním františkán je už tridsať rokov kňazom. Profesionálnou prípravou je lingvista semitských jazykov, biblickej aramejčiny a hebrejčiny a sýrčiny a od roku 2011 zastáva funkciu dekana Fakulty biblických vied a archeológie v Jeruzaleme, kde pôsobí niekoľko desaťročí.

Na Slovensku bude mať sériu odborných prednášok i populárnych stretnutí (viac informácii na plagáte), ktoré začne 11.4. v Bratislave na RKCMBF UK, následne 12.4. na TI TF KU v Spišskej Kapitule – Spišskom podhradí a na záver 16.4. na TI RKCMBF UK v Badíne.

Profesor Pazzini prichádza na Slovensko na pozvanie Katolíckeho biblického diela (KBD) a TI TF KU v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí. Na organizovaní návštevy prof. Pazziniho sa podieľajú okrem Rehole menších bratov Františkánov a Rímskokatlíckeho farského úradu v Tvrdošíne, najmä Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom podhradí a Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.