Conference “The Holy Bible Today”

program22. novembra 2016 organizoval Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej “ELPIS” konferenciu s názvom

“Svätá Biblia v súčasnosti. Teologické, kánonické, sociálne a ekleziologické otázky vo vzťahu k Biblii a osobitne súvisiace so súčanosťou”.

Program konferencie je prístupný aj na našej stránke. Na konferencii odzneli i príspevky slovenských biblistov a teológov.

This entry was posted in Konferencia, Správy. Bookmark the permalink.