Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16)

biblicka_konferencia_2016-oznamKatedra biblických vied RKCMBF UK v Bratislave v spolupráci s Teologickými fakultami univerzít v Prahe a Olomouci 1. decembra 2016 zorganizovala medzinárodnú vedeckú biblickú konferenciu

Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16).

Súčasťou konferencie bolo aj predstavenie dokumentu Ispirazione e verità della Sacra Scrittura v slovenskom preklade. Viac k programu tu.

This entry was posted in Konferencia, Oznamy. Bookmark the permalink.