Category Archives: Správy

Cez potoky ku prameňu

Výroky „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista.“ či „V Písme je aj poradie slov tajomstvom.“ patria osobnosti, ktorú si v liturgickom kalendári pripomíname 30. septembra. Nepochybne, nadšenci a študenti Biblie, všetci teológia a biblickí exegéti veľmi dobre vedia, že je tu reč o ich patrónovi – … Continue reading

Posted in Aktuality, Nezaradené, Správy | Leave a comment

Redakcia StBiSl jubilantovi P. Dubovskému SJ

Mimoriadna udalosť si vyžaduje i mimoriadne spôsoby. A preto by sme si chceli mimoriadne, v duchu biblického výroku „Päťdesiaty rok zasväťte!… Je pre Vás jubilejným rokom“ (Lv 25,10.11) pripomenúť jedno osobné výročie, ktoré v práve prebiehajúcom Roku zasvätého života vyznieva ešte aktuálnejšie. Chceli by … Continue reading

Posted in Správy | Comments Off on Redakcia StBiSl jubilantovi P. Dubovskému SJ

Páter M. Vaňuš SVD – “čerstvý” doktor biblickej teológie

23. marca 2015 na pôde pápežskej Gregorovej univerzity v Ríme (PUG) páter Marek Vaňuš SVD úspešne obhájil svoju doktorskú prácu pod titulom “La presenza di Dio tra gli uomini. La tradizione della «shekinah» in Neofiti e in Matteo” [slov.: Prítomnosť Boha medzi … Continue reading

Posted in Správy | Comments Off on Páter M. Vaňuš SVD – “čerstvý” doktor biblickej teológie

Z obsahu najnovšieho StBiSl 5 (2/2013)

Koľko rečí ovládal Ježiš a ktorou z nich sa modlil Otče náš? Verili Izraeliti pred exilom v jedného alebo viacerých bohov? V čom videli sv. Augustín a sv. Ambróz posolstvo Ž 51 pre ich súčasníkov? Čo viedlo sv. Augustína k tomu, aby zmenil svoj negatívny … Continue reading

Posted in Časopis, Správy | Leave a comment