Author Archives: blazej

Prof. František Trstenský biskupom

Pápež František vymenoval 8. 9. 2023 prof. dp. Františka Trstenského, farára a dekana v Kežmarku a okrem iného i člena redakčnej rady časopisu Studia Biblica Slovaca za nového spišského biskupa. Biskupská vysviacka a uvedenie do úradu Mons. Františka Trstenského sa uskutočnili … Continue reading

Posted in Správy | Leave a comment

O Hieronymovi

30. septembra si pripomíname veľkého prekladateľa Biblie, exegétu, mnícha, kňaza, kresťanského teológa, spisovateľa, cirkevného otca a askétu – sv. Hieronyma. Malý tribút starokresťanskému exegétovi ponúkol v zaujímavom článku o Hieronymovi a židovskej tradícii (pdf), v StBiSl 12 (2/2020), F. Manns … Continue reading

Posted in Oznamy | Leave a comment

e-StBiSl 15 (1/2023)

Posted in Časopis / Journal, e-StBiSl | Leave a comment

85th International Meeting – 2023

The 85th International Meeting of the Catholic Biblical Association of America (CBAA) will be held at Creigtown University in Omaha, Nebraska (USA) from 22-25 July 2023. The format of the meeting is a hybrid, as in past years. For in-person … Continue reading

Posted in Nezaradené | Leave a comment