Redakcia StBiSl informuje: 28. vydanie NESTLE-ALAND Novum Testamentum Graece

Najnovšie a dlho očakávané kritické vydanie gréckeho textu Nového zákona je už prístupné a prináša hneď niekoľko noviniek…

Najnovšie a dlho očakávané kritické vydanie gréckeho textu Nového zákona je už prístupné a prináša hneď niekoľko noviniek:

  • Revízia a korekcia celej edície

V prvom rade bol dôkladne prepracovaný apparatus čím sa stal viac prehľadnejším a uľahčuje tak prácu s textom. Nové vydanie v sebe zahŕňa i upravené textovo-kritické poznámky ako výsledok práce na Editio Critica Maior gréckeho Nového testamentu. Novinkou je i citovanie textu novo objavených papyrusov, systematické usporiadanie aparátu v poznámkach, zredukovanie a preklad vloženého latinského textu a pod.

  • Revízia Katolíckych listov

Katolícke listy boli prepracované podľa úplne nového konceptu, čo je v histórii Nestle-Aland vydaní úplne po prvýkrát. Revízia sa dotýka okrem novej rekonštrukcie textu i preusporiadania textového aparátu, pričom základná štruktúra zostala nedotknutá.

Ďalšou z inovácií je i fakt, že odteraz už bude každé nové vydanie Nestle-Aland dostupné tak v tlačenej ako i v digitalizovanej podobe.

Text novej edície Neste-Aland si môžete prečítať aj online na: http://www.nestle-aland.com/en/read-na28-online/

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.