Monthly Archives: January 2023

StBiSl 14/2 (2022) – Available Online

The content of the current issue StBiSl 14/2 (2022): You can find the summaries of all the treatises here. To see the complete issue click here.

Posted in Aktuality, Časopis / Journal | Leave a comment

Exegéza a hermeneutika, Rím 2023

Na pôde Pápežského biblického inštitútu v Ríme sa v dňoch 4. až 6. mája 2023 uskutoční medzinárodná interdisciplinárna konferencia Exegéza a hermeneutika: Hľadanie prepojenia medzi históriou, teológiou a kultúrami/kontextami. (Exegesis and Hermenutics: Searching for a Nexus between History, Theology, and … Continue reading

Posted in Aktuality, Oznamy | Leave a comment

e-StBiSl 14 (2/2022)

Posted in Časopis / Journal, e-StBiSl | Leave a comment

Noví držitelia Ceny Jozefa Búdu

Redakcia vedeckého biblického časopisu Studia Biblica Slovaca (StBiSl) po šiestykrát udelila Cenu Jozefa Búdu (CJB). Z množstva nominovaných odborníkov a odborníčok v oblasti biblickej exegézy sa za obdobie 2021 – 2022 stali laureátmi Mons. prof. ThBibl. Lic. ThDr. Anton Tyrol, … Continue reading

Posted in Aktuality, Cena Jozefa Búdu, Správy | Leave a comment