Archívy blogu

Štrba, Bibliografia biblických vied

Komentáre vypnuté na Štrba, Bibliografia biblických vied

Emócie v Biblii

Blažej ŠTRBA a kol.: Emócie v Biblii. Výskum fenoménu emócií v biblickej tradícii, Bratislava: RKCMBF UK, 2018. (Studia Biblica Slovaca – Supplementum 3). 328 s. ISBN 978-80-88696-75-9.

Komentáre vypnuté na Emócie v Biblii