Ďalšie ročníky online a pdf

Na stránke StBiSl je možné čítať bezplatne kompletné čísla ročenky Studia Biblica Slovaca 2005 – 2008 vo formáte .pdf. Navyše ročníky časopisu StBiSl 1 (2009) – 5 (2013) sú dostupné tak vo formáte .pdf ako sústavne online v kategórii e-StBiSl (porov. archív). Na stiahnutie formátov .pdf môžete využiť ponukovú lištu vpravo.

Tento obsah bol zaradený v Časopis / Journal, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.