Bibliografia biblických vied slovenskej a českej proveniencie (1989 – 2013)

Obalka Front page 1Jubileum 10 rokov existencie odborného biblického časopisu Studia Biblica Slovaca završuje jeho redakcia zvlášť originálnym spôsobom – vznikom novej edície Studia Biblica Slovaca – Supplementum a to v podobe vydania jej prvého titulu – nie náhodou tiež venovanému „biblickému“ jubileu: Bibliografia biblických vied slovenskej a českej proveniencie (1989 – 2013) od zostavovateľa Blažeja Štrbu.

Uplynulých 25 rokov slovenskej a českej tvorby v biblických vedách by sa dali právom označiť prívlastkami ako tvorivo plodné, prínosné, inšpiratívne. Najnovší odborný manuál od SSDr. Blažeja Štrbu, PhD., s prehľadom 2300 zozbieraných a roztriedených odkazov bibliografie biblických vied za obdobie rokov 1989 – 2013 je toho dobrým dôkazom.

Jedinečný charakter a prínos manuálu ocenia všetci tí, ktorí sa aktívne venujú najmä biblickým, no aj iným teologickým vedám na úrovni študijnej (študenti, kňazi, rehoľníci a laici aktívni v pastorácii), no najmä odborno-vedeckej (akademická obec). Študijná a vedecká pomôcka takéhoto druhu by sa teda právom mohla stať samozrejmou súčasťou bohatstva knižníc tých inštitúcií či jednotlivcov, ktorým záleží na kvalite výskumu a vedeckej práce v oblasti teológie a biblistiky zvlášť.

Zdalo by sa, že doba tlačených foriem faktografických manuálov je súčasným moderným technologickým pokrokom prekonaná či nahradená. No nie je tomu tak. V skutočnosti totiž technika našťastie zostáva stále o čosi pozadu za človekom, ktorého jedinečnú tvorivosť nemôže nahradiť. A preto, vzhľadom na tak špecifický prehľad roztriedenej bibliografie biblickej tvorby ako ho prináša najnovší manuál nebude azda trúfalé tvrdiť, že by dnes sotva nejaký elektronický vyhľadávací systém ponúkol prinajmenšom rovnako prepracovaný výstup, ktorý šikovný čitateľ môže pomerne rýchlo a účinne konzultovať.

Viac informácii všetci záujemcovia nájdu na www.martinus.sk

 

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Supplementum StBiSl. Zálohujte si trvalý odkaz.