Analytická bibliografia ku Knihe Deuteronómium

uzavretia v októbri 2019 obsahovala 15 353 spracovaných vedeckých publikácií od 6715 autorov.
AnaBiDeut umožňuje rýchle hľadanie a exportovanie názvov výskumných štúdií o Knihe Deuteronómium. Okrem názvov publikácií databáza poskytuje aj nasledujúce údaje:

  • biblické miesta súvisiace s názvom štúdie,
  • kľúčové slová, ktoré štúdia spracováva,
  • informácie o literárnom žánri štúdie (napr. komentár), o metóde (napr. textová kritika), o spracovávanej oblasti (napr. deuteronomické historické dielo).

AnaBiDeut umožňuje nájsť nielen názvy publikácií s uvedenými informáciami, ale aj hľadanie v opačnom procese. Vyhľadáva publikácie, vychádzajúc z biblických miest či zo spomenutých kategórií. Výsledky hľadania sa dajú zoradiť do zoznamu, tento exportovať a uložiť vo vlastnom počítači. Prirodzene je možné aj jednoduché hľadanie v prípade, že je známa iba časť názvu či len meno autora, alebo iba biblické miesto záujmu štúdia.

V enormnom počte zverejnených nových štúdií v posledných desaťročiach umožňuje AnaBiDeut rýchlu orientáciu a selekciu informácií nepostrádateľných pre vedeckú činnosť. Šetrí čas a sily hlavne na začiatku vedeckého výskumu. Databáza obsahuje informácie do r. 2018.

Miroslav Varšo

Za udelenie možnosti hosťovať AnaBiDeut pod doménou www.biblica.sk ďakujeme úctivo jej tvorcom Prof. N. Lohfinkovi, SJ a Prof. G. Braulikovi, OSB.

.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.