Aký je Boh Starého a Nového zákona?

Aky je Boh_plagat_A3Vzťah biblického Boha k človeku, Božie vlastnosti, Boží milosrdný a spravodlivý postoj k človeku tvoria hlavné tematické oblasti pripravovanej vedeckej konferencie        

 „AKÝ JE BOH STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA?“.

Konferencia je naplánovaná na  7. apríla 2016 s miestom konania v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach.
Priestor dostanú aj príspevky odborníkov na biblické vedy. (Viac na plagáte)

Organizátormi a pozývateľmi sú Teologická fakulta KU v Ružomberku, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave, Teologická fakulta TU v Trnave so sídlom v Bratislave, Gréckokatolícka teologická fakulta PU, Slovenská spoločnosť pre katolícku teológiu a Subkomisia pre náuku viery KBS.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.