Konferencia Žalmy – Aktualizované informácie / Conference on Psalms – Latest information

Vážení záujemcovia o Konferenciu Žalmy (13.-14. september 2012, Badín), uvádzame niekoľko informácií, ktoré môžu uľahčiť Vašu prípravu a prihlášku na Konferenciu.

  • Predĺžený termín pre podanie príspevkov

Termín podávania príspevkov (spolu s krátkou anotáciou), ktorý bol do 31. júla 2012, sa predlžuje na AUGUST, podľa možnosti nie neskôr ako do 15.8.2012.

  • Dĺžka prezentácie

Dĺžka každej jednej prednášky troch hlavných zahraničných hostí (G. Barbiero, F.-L. Hossfeld a P. Chalupa) bude cca 50 min.  Ostatní aktívni účastníci budú mať k dispozícii na svoju prednášku nie viac ako 25 min.  Krátke diskusie sú plánované bezprostredne po každej prednáške.

  • Aktualizovaná záväzná prihláška

Prosíme záujemcov o účasť na Konferencii, aby použili aktualizovanú záväznú prihlášku vo formáte .docx alebo v .pdf.

  • Príchod do Badína

Do obce Badín sa možno najlepšie dostať autobusom z Banskej Bystrice, z ulice Národná (spod hlavného námestia) linkou MHD č. 21.

Okrem toho, z Banskej Bystrice premáva do Badína (autobusová zastávka Badín  Danko) aj prímestská linka smer Hronsek. Ide o prímestské spoje Bus 601455 41, Bus 601455 49, či Bus 601455 51.

The following updated information may help to those who are interested to take part on the International meeting on Psalms, on September 13th – 14th in Badin (Slovakia).

  • Call for papers – extended

Proposers must submit the papers possibly by August 15th. Should one delay for any reason, do not hesitate contact the Preparation Committee.

Proposals should be submitted through the online system. Proposals require presentation title and an abstract of no more than 300 words.

  • Length of Papers

Papers are most often allotted:

45-50 minutes to the main speakers – G. Barbiero, F.-L. Hossfeld and P. Chalupa, with 5-10 minutes for discussion;

2025 minutes to the rest of the speakers in a session, with 5 minutes for discussion.

  • Updated registration form 

For the registration use the updated registration form in docx or in pdf.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality, Konferencia, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.