Aktualizačný seminár pre učiteľov a študentov Svätého písma – Rím 2023

V rámci tradície permanentného vzdelávania v oblasti biblistiky organizuje Pápežský biblický inštitút v Ríme (PBI) v dňoch 23. – 27. januára 2023 aktualizačný seminár pre učiteľov a študentov Svätého písma. Témou seminára budú: „Texty a verzie Starého zákona. Od textovej kritiky ku kritike literárnej“ [Testi e version dell’AT: dalla critica testuale alla critica letteraria]. Prednášajúcimi budú odborníci zvučných mien z pápežských univerzít v Ríme i z akademických inštitúcií z celého sveta. V prípade záujmu o osobnú alebo on-line účasť na seminári je potrebné sa zapísať zaslaním e-mailu hlavnému sekretárovi PBI, Sig. Carlovi Valentinovi, na pibsegr@biblico.it najneskôr do 10. októbra 2022. Zápisné je 120 €, pre tzv. bývalých absolventov PBI 100 €. Predbežný program seminára je nájdete tu

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.