Category Archives: Aktuality

Easter 2018

Surrexit, non est hic, ecce locus ubi posuerunt eum.  

Posted in Aktuality | Comments Off on Easter 2018

More issues online or in PDF

The complete issues of the annual Studia Biblica Slovaca (2005–2008), as well as the issues of StBiSl 1 (2009) – 5 (2013), are now available for free. You can read them online (see e-StBiSl or Archive) or download them in … Continue reading

Posted in Časopis, Oznamy | Comments Off on More issues online or in PDF

The newest issue of StBiSl 9/2 (2017)

The second issue of StBiSl 9/2 (2017) has been already published: KĽUSKOVÁ Mykhaylyna: The Motif of Land as an Object of Ownership in Psalm 37 KORYTIAKOVÁ Martina: On the Meaning of εἰς παρεμβολὰς αὐτοῦ in Jdt 16:2b VILHAN Pavel: The Book of … Continue reading

Posted in Časopis | Leave a comment

Recenzovanie publikácií

Periodikum Studia Biblica Slovaca už dvanásť rokov publikuje recenzie odborných a vedeckých publikácií týkajúcich sa Biblie a jej výkladu. Redakcia rada pripomína možnosť zaslania (novej) publikácie na recenziu. Autori diel alebo ich vydavatelia môžu posielať svoje žiadosti o recenziu publikácie … Continue reading

Posted in Časopis, Oznamy | Leave a comment