Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

 is a per-reviewed scholarly periodical for philological, historical, exegetical and theological research of the Sacred Scripture of both the Old and the New Testament. It publishes only original research articles in Slovak, Czech and English language.
Posted in Časopis, Oznamy | Comments Off on Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

Vyšlo nové StBiSl 8 (1/2016)

Obalka-StBiSl-8-01-2016-web 2Aktuálne číslo StBiSl 8 (1/2016) sa môže pochváliť “májovou” pestrosťou: štyri odborné príspevky = štyri spisy Biblie, štyri literárne žánre… Continue reading

Posted in Časopis, Oznamy | Comments Off on Vyšlo nové StBiSl 8 (1/2016)

StBiSl na Rádiu Lumen

LUMEN logoV relácii Duchovný obzor bude v utorok 26. júla 2016 predstavené najnovšie vydanie StBiSl. Príspevky v časopise bude prezentovať šéfredaktor Blažej Štrba, ale aj niektorí autori článkov. Nenechajte si ujsť príležitosť a počúvajte v utorok o 16.30 hod. naživo, alebo v repríze 1. augusta 2016 o 21.30 hod. V archíve Rádia Lumen si reláciu môžete vypočuť kedykoľvek.

Posted in Nezaradené | Comments Off on StBiSl na Rádiu Lumen

Pripomíname si prof. Štefana Janegu

Janega_Veľkonočný baránok6. júla 2016 uplynie 10. rokov od úmrtia slovenského kňaza, pápežského preláta, pedagóga a odborníka na biblické vedy prof. ThDr. Štefana Janegu (10. 12. 1912 – 6. 7. 2006). Prof. Janega do slovenčiny preložil Knihu Jozue, Knihu sudcov, Prvú a Druhú knihu Machabejcov. Je autorom viacerých monografií venujúcich sa Svätému písmu i Krátkej gramatiky biblickej hebrejčiny (1998). Redakcia StBiSl si s úctou pripomína túto osobnosť, ktorej dielo v mnohom prispelo do oblasti slovenskej biblistiky. Podrobný prehľad bibliografie prof. Janegu je možné nájsť v príručke ŠTRBA, Blažej: Bibliografia biblických vied slovenskej a českej proveniencie (1989 – 2013) [Bibliography of biblical sciences of Slovak and Czech provenance (1989 – 2013)] (Studia Biblica Slovaca – Supplementum) Badín, 2014.

Posted in Aktuality | Comments Off on Pripomíname si prof. Štefana Janegu

Na slovíčko, profesor Dubovský…

Rozhovor s pátrom Petrom Dubovským SJ aj o jeho vymenovaní za riadneho profesora PBI v Ríme

R: Páter Dubovský, TK KBS 11. mája 2016 informovala o Vašom vymenovaní za riadneho profesora na PBI v Ríme. Po uverejnení tejto správy informáciu prevzali aj ďalšie médiá na Slovensku. Bežný čitateľ však môže mať zo správ dojem, že na PBI pôsobíte ako profesor len týmto vymenovaním. Pravdou však je, že Vy prednášate exegézu SZ na spomenutom inštitúte ako mimoriadny profesor už asi desať rokov. Môžete nám teda vysvetliť v čom spočíva rozdiel medzi mimoriadnym a riadnym profesorom na pápežskom inštitúte či univerzite?

  • Zdroj: PIB. http://www.biblico.it/professori/Dubovsky-CV.pdf

                    Prof. Peter Dubovský SJ                     Zdroj: http://www.biblico.it/professori/Dubovsky-CV.pdf

     

    Na pápežských univerzitách sú tri alebo štyri úrovne pozícií. Na PBI je to lektor, mimoriadny profesor a riadny profesor. Na to, aby sa niekto mohol stať lektorom, musí mať skončenú doktorskú tézu. Na status mimoriadneho profesora potom musí publikovať knihu, resp. vedeckú monografiu, vedecké články a plus musí sa zúčastňovať kongresov. Na získanie úrovne riadneho profesora – po piatich rokoch od získania úrovne ‘mimoriadny profesor’ – musí kandidát prednášať, mať doktorské tézy, chodiť na medzinárodné kongresy a publikovať ďalšiu vedeckú monografiu a články v prestížnych medzinárodných časopisoch.

Continue reading

Posted in Aktuality | Comments Off on Na slovíčko, profesor Dubovský…